I’m very pleased with the operation and robustness of the machine. The fact that is has internal oscillation makes it very precise and it keeps the precision from the 1st till the last ball

Тениска машина за стрелање Т1600

Јас сум многу задоволен од работата и робусноста на машината. Фактот што има внатрешна осцилација го прави многу прецизен и ја одржува прецизноста од 1-та до последната топка

I tested the machine a few times. It’s been already about 6+ hs of use with the first battery charge, and still 40% left!.

Машина за тениско топче С4015

Ја тестирав машината неколку пати. Веќе се работи за околу 6 часа на употреба со првото полнење на батеријата, а остануваат уште 40% !.

Нашиот блог

Нашите паметни спортски производи, како машина за стрелање тенис, машина за играње кошарка, машина за стрелање Бадминтон, машина за обука на фудбал, машина за играње топка сквош, машина за обука за одбојка, машина за пинг-понг, машина за обединување на жици за рекети, светлосен тренинг, уред за обука на тенис, тениски рекети, рекети на бадминтон итн.

Регистрирај се